Kurt Tepperwein

Tudattalan gondolkodás és beszéd – részlet Kurt Tepperwein HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! könyvéből

Az éveken át beidegződött magatartásminták mélyen bevésődtek, és még ma is (sőt talán még holnap is) meghatározzák az ön viselkedését. De már ma is tudatosabban áll szemben ezekkel, felismeri a negatív gondolatokat, és dolgozik azon, hogy ezek megszűnjenek. Az új öntudata élete változásának alapjait teremti meg.

Gondoljon csak vissza! Milyen gyakran élt az olyan mondatokkal, mint “A rossz idő miatt nem jöttem el”? Az ilyen és hasonló mondatok hibás magatartásmintát tükröznek, passzív magatartásról tanúskodnak. Senkit sem lehet kényszeríteni semmire – hacsak ő maga is nem közreműködik abban, hogy kényszerítsék. Végső soron mindegy is, hogy ebben az esetben az időjárásról vagy egy másik emberről beszélünk. Az a döntő, hogy aki így beszél, az alapjában passzív gondolkodási mintát követ, s így passzív szerepre kárhoztatja magát. Ha tudatában lett volna gondolatainak, akkor rájött volna, hogy magatartásával másokra vagy a körülményekre hárította a felelősséget és ezáltal a hatalmat is, amely mozgatja.

Aki ilyen kevéssé tudatosítja önmagában az életét, aki engedi, hogy mások határozzanak a tettei, az élete fölött, az sem az érzéseinek, sem az életének nem ura. Engedi, hogy uralkodjanak rajta! Ezért aztán a legtöbb gondolatot a gondolatainak kell szentelnie: éljen át minden pillanatot tudatosan, és döntsön ön, hogy mi a teendő. Az ön gondolatai fognak megvalósulni, és ők lesznek a felelősek mindazért, ami az ön életében történik.

Ha a jelenét megkeseríti a negatív gondolataival, ne remélje, hogy a jövője szebb lehet! Hadd hozzak ide egy példát! Erik hosszú keresgélés után végre talált egy gyönyörű lakást. Pontosan olyat, amilyet elképzelt: kilátás a hegyekre, szép környezet, kedvező közlekedési lehetőségek, ráadásul az ára sem vágta a földhöz. A szomszédokkal is jól kijött, és napok alatt megszokta az új környezetét. Fél év elteltével azonban megfakult az öröme – panaszkodni és jajongani kezdett, hogy a bérleti szerződése csak öt évre szól, aztán a tulajdonos fia veszi át a lakást. Ha találkoztunk vele, biztosak lehettünk, hogy a beszélgetés hamarosan a bérleti szerződésnél fog kikötni. Erik csak rágta magát, hogy miért is kell elköltöznie ebből a csodalakásból, hogy miért éppen őt üldözi a balszerencse. Panaszáradata rendszeresen ezzel a mondattal zárult: “Ilyen szép lakást többet az életben nem fogok találni!”

Erik ezzel a kontrollálatlan gondolkodás iskolapéldáját mutatta be. Négy és fél boldog évét tette tönkre, pedig még azt sem tudta biztosan, hogy akkor majd valóban el kell költöznie. De annyira belegyökerezett már a lakásváltás tudata, hogy ezzel a gondolattal egész biztosan ki fogja azt kényszeríteni. De hát mit is ért el Erik gondolatainak az erejével? Szorongva néz a jövőbe, elrontotta a jelenét, nincsenek barátai, és semmit sem tesz azért, hogy ez a helyzet megjavuljon. Ha ugyanis valóban költöznie kell, akkor azon a jajongás sem segít. Inkább élvezné ki minden napját, örüljön, hogy öt kerek éven át álmai lakásában élhet. Ráadásul négy-öt év alatt annyi minden történhet! Alapvetően is megváltozhatnak a körülmények! Például lehet, hogy felkínálják neki megvételre a lakást, vagy megnősül, és akkor amúgy is kicsi lenne a lakás, de az is megtörténhet, hogy a tulajdonos fia máshová akar majd költözni.

Rengeteg olyan lehetőség van, ami bejöhetne, ám Erik a tagadó magatartásával eleve csírájában fojt el minden lehetőséget. Egyszerűen meg van győződve arról, hogy pechje van, és ezért öt év múlva, ha törik, ha szakad, ki kell költöznie. Ha nyitott lenne, ha várná a jót, és pozitív gondolkodással, nyugodtan várná a fejleményeket, megvalósulhatna az álma -hogy megtarthatja a lakást -, és a legjobb lehetőségeket élhetné át.

Nos, ön is összeszedte a “nagytakarítás” alkalmával a legrosszabb gondolatait. És célirányos edzés segítségével teljes egészében fel is tudja oldani ezeket a rossz gondolatokat.

Haladjunk csak lépésről lépésre! Vegyük egyik problémát a másik után. Ne követeljen túl sokat magától egyszerre! Ön is csak ember! De ön jobb, tökéletesebb ember szeretne lenni, ez pedig végső soron az apró, de biztos lépések taktikájával sikerülhet a legjobban.

Keressen ki egy negatív gondolathalmazt, és foglalkozzon vele mindennap egy kicsit – de ne negatív, hanem pozitív módon. Változtassa át rossz gondolatait jókká!

Maradjunk Erik példájánál: mindennap elképzelhetné, hogy örökre itt marad ebben a lakásban. Ugyanakkor azt is tudatosíthatná magában, hogy mekkora szerencséje van, hogy egyáltalán ráakadt erre a lakásra. Élvezhetné a szerencséjét, nagyra nyílt szemmel nézelődhetne a nagyszerű panorámát élvezve, jól érezhetné magát a szomszédokkal. Ha pedig ilyen pozitívan állna hozzá a helyzetéhez, akkor a jövőre sem tudna másképpen gondolni, csak pozitívan. Hiszen a pozitív a pozitívat vonzza.

Az ilyen gyakorlatok segítségével rájöhet, miképpen tarthatja kézben a gondolatait, és egyre jobban érezheti magát. Élete megváltozik, kellemes tapasztalatokra tesz szert. Embertársai barátságosabbakká válnak, sikert sikerre halmoz, életöröme is nő. Hát nem elég ez ahhoz, hogy tegyen valamit és dolgozzon egy kicsit önmagán?

Tudattalan beszéd

Észrevette-e már, hogy hányan beszélnek csak úgy, anélkül, hogy valóban mondanának is valamit? Ezt én tudattalan beszédnek nevezem. A tudattalan beszéd természetesen a tudattalan gondolkodásból ered. Mi azonban elhatároztuk, hogy gondolatainkat is ellenőrzésünk alá vonjuk. Ezzel természetesen beszédünket is tudatosabbá tesszük.

Figyeljen egy napon át a szavaira. Este üljön le egy tiszta papírlap elé, és gondolja végig a napját. Gondolja meg: miket is mondott aznap? Mit akart mondani? Hogyan vették a többiek? Jegyezze le mindazokat a helyzeteket, amelyekben nem volt elégedett önmagával.

Ha a gondolatain úrrá tud lenni, nem eshet nehezére a beszéd kontrollálása sem. Akkor aztán nemcsak üresen fog fecsegni, hanem mond is valamit a beszéddel. Ki tudja fejezni önmagát.

Aki kevés szóval is sokat tud mondani, annak mindig több figyelem jut, mint annak, aki egyfolytában csacsog. Erre ugyanis végül már senki sem figyel. Mindenki tisztában van azzal, hogy a szavak száma és a mondanivaló fontossága nincs arányban egymással. Figyeljen oda a szavaira, gondolatait egyértelműen, félreérthetetlenül fogalmazza meg. Természetesen ebben is a gyakorlat teszi a mestert.

Az egyik bölcs mondás szerint a szavaknak három esetben van jogosultságuk: ha segítenek vagy gyógyítanak, ha köszönetet fejeznek ki, és ha áldanak. Az ön szavainak vajon hányféle értelmük van?

Minden szó legyen ajándék. Szavaival ön azt is meghatározza, hogy mit szólít meg beszélgetőpartnerében, és hogy milyen szinten folyik a beszélgetés. Ha a partnere értelmét veszi célba szavaival, akkor az értelem fog válaszolni önnek. Ha az érzelmeit szólítja meg, akkor a lélek válaszol. Ha az igazi énjéhez szól, akkor tőle kap majd választ.

Természetesen az is előfordulhat, hogy partnere a létnek egészen más szintjén áll, mint ön, esetleg éppen dühös vagy udvariatlan. Ez ne tántorítsa el önt! Maradjon meg a harmóniában, akkor a partner is csatlakozni fog önhöz. Legyen példakép mások számára, használja ki a szavak titkát. Az ön legmagasabb szintjén szóljon a társához! Ez természetesen azt feltételezi, hogy ön tudatában van a saját szintjének, és hogy mindig ügyel arra, hogy ezen a magas tudati szinten maradjon. Ha ezt sikerül elérnie, akkor ezen marad, és nyugodtan, oldottan közlekedhet a hétköznapokban, hiszen elengedett minden stresszt, dühöt, a hamis elvárásokat, mindent, ami megakadályozhatná a boldogságát. Ha megtanul elengedni, akkor megtanul oldottá válni és nyugodtan halad az életében előre. Az oldottság pedig nem egyéb, mint hogy elfogadjuk az életet olyannak amilyen, és felismerjük, hogy az élet adta események egytől egyig értékesek és tanulságosak a számunkra. Mind fontosok önnek – olyan fontosok, hogy egyetlenegyet is kár lenne kihagyni belőlük. Ha már nem valami “ellen” él, akkor megtörténhetnek a jó dolgok, amelyekre szívből elmondhatja: “Minden úgy jó, ahogy van.

Minden baj a szájból ered. (Japán bölcsesség)

A beszéddel természetesen szoros kapcsolatban áll az értő meghallgatás is. Ezen a téren is hozza ki a legtöbbet minden helyzetből! Gyakorolja az odafigyelést, és akkor is figyeljen oda, ha történetesen századszor hallja a sztorit, még ha untatja is a részletezés. Kísérje figyelemmel beszélgetőtársa mondatait, és gyakorolja közben a türelmet, a megértést, a toleranciát. Nem jutott el még mindenki addig, ahol ön már tart. Fogadja el a másikat olyannak, amilyen, erényeivel és furcsaságaival együtt. Személyes nyereségként könyvelheti el, ha megtanul tudatosan odafigyelve hallgatni.

Ossza meg ismerőseivel:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Skip to content