Aktuális, friss hírek

Kedves Olvasó! 

A Germán Gyógytudomány alapos és mélyre ható ismerete elengedhetetlen feltétele a betegségek valós okainak megértésén túl a teljes és egészséges élet kialakításának.
Orvos-természetgyógyászként azt gondolom, hogy igazán akkor tudunk tartós és valós minőségi életet élni, ha tudjuk, ismerjük, mi miért alakul ki a szervezetünkben, tisztában vagyunk azzal, hogy a hétköznapi élet során felmerülő élethelyzetek milyen hatással vannak a biológiai testünkre.

Ezért is fogalmazódott meg bennem a gondolat:
A biológiám nem ellenem, hanem értem dolgozik! Kérdés, hogy értem vagy nem értem mit tesz a biológiám énértem?

A Germán Gyógytudomány a személyes nézőpontomból tekintve tehát nem csupán a betegségek valós okait tartalmazó „lexikon”, ennél sokkal több…, ha valóban ismerjük, hogy mi miért alakul ki a szervezetünkben, akkor tudjuk, hogy miként oldható meg, vagy kerülhető egy kóros állapot. Ez a tudás hatással lesz nem csupán a szervezetünkre, hanem a gondolkodásmódunkra, az élet dolgaival szembeni hozzáállásunkra is, egyszóval erre úgy is tekinthetünk, mint egy Életformára, amely biztosítja a testi-lelki egészségünket.
Ezen az oldalon rendszeresen teszünk közzé friss tartalmakat, hogy Ön naprakész legyen!

Dr. David R. Hawkins ELENGEDÉS  könyvéből egy 4 perces részlet, ami rámutat arra, hogy hogyan léphetünk át a félelemből a szeretetbe… – az önátadással…

Útmutató az egészséghez

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer által leírt biológiai természettörvényeinek ismerete vezetett el engem ahhoz, hogy végre értsem is mindazt, ami a biológiai testünkben, a szervezetünkben történik.

Úgy vélem, hogy nem mindegy, hogy csak a tüneteket nézzük, vagy az összefüggéseket is látjuk. A hathatós segítség maga valódi gyógyulás. A valódi gyógyulás alapja az aetiologiai kezelés, ami a betegség ok-okozati összefüggéseit vizsgálja.

A hozzánk (orvosokhoz) bizalommal forduló szenvedő embereknek, a betegeknek csak akkor tudunk hathatós segítséget nyújtani, ha mi magunk tisztán látjuk az okokat és azok következményeit: azaz a tüneteket, betegségeket. Ezzel remélem, mindenki egyetért, legyen ő egy józanul mérlegelő laikus, vagy egy tudományosan gondolkodó orvos, nem nehéz belátni azt, hogy ha tudom mi okozza a betegséget, akkor azt is tudom, hogy az miként gyógyítható.

Gyakorló orvosként amikor erre a tudásra szert tettem eldöntöttem, hogy hidat építek a jelenlegi akadémikus medicina és a biológiai természettörvények ismeretein alapuló medicina között, amit a felefedezője Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer úgy nevezett el, hogy Germán Gyógytudomány.

Erre az elhatározásra egy nagyon szomorú esemény kapcsán jutottam, Erlangenben 2017-ben Hamer doktor temetésén meg is fogalmaztam a sírnál… Mivel ez a gyógyászat tudományos alapokon mutat rá az összefüggésekre, nem csoda, hogy hatalmas volt az ellenszegülés a jelenlegi felfogást terjesztők körében. Mégsem tudta semmilyen ellehetetlenítés sem megakadályozni a tudás terjedését…

Hamer doktort minden elképzelhető rágalommal illeték (önjelölt gyógyító, szektaguru, antiszemita stb.), börtönbe zárták, mert ingyen tanácsot adott a betegeinek a gyógyulásukhoz, mert eskü alatt nem vonta vissza a felfedezését, többször az életére törtek és megpróbálták elmegyógyintézetbe zárni.

Minden eszközzel megpróbálták Hamer doktort ártalmatlanná tenni és ehhez a legismertebb pszichiáter professzort is bevetették. Erről így ír Hamer doktor a VERMÄCHTNIS EINER NEUEN MEDIZIN® Az Új Medicina hagyatéka – II. kötet 218.old.

Hogyan segít a Germán Gyógytudomány egészségesnek lenni és maradni -6500 Ft

 A könyv, amit most a kedves olvasó a kezében tart, egy tudományos ismeretterjesztő kiadvány, melynek célja, az egészségmegőrzés új dimenziójának bemutatása.

A könyv első részében bemutatom Dr. med. Mag. Theol. Ryke Geerd Hamer által felfedezett és leírt tudományos bizonyítékokkal alátámasztott rendszer fontos alapköveit. Ennek ismerete elengedhetetlen az egészségmegőrzés szempontjából.

A második részben feltárom azt, hogy miként  változik meg a gyógyítás a Germán Gyógytudomány ismeretével.

A harmadik részben pedig megismerheti azt, hogy mások mit gondolnak róla, hogyan segített nekik a Germán Gyógytudomány az egészségük visszaszerzésében és megőrzésében.

Pszichózisok és viselkedésváltozások a Germán Gyógytudomány fényében - 7500Ft

Viselkedésváltozások megértése a Germán Gyógytudománnyal hozzásegít minket ahhoz, hogy megértsük önmagunk és mások viselkedését, és ahhoz is, hogy tudjuk, mit is tehetünk.

Könyvemben a viselkedésváltozások és a pszichózisok bemutatása Hamer doktor hagyatékán, valamint a megismert esetek elemzésén alapszik.

A könyv rendszerbe foglalja mindazt, aminek segítségével megérthetjük, mi áll a viselkedésváltozások hátterében. Segít átlátni és belátni, hogy miért olyan gyakoriak ezek a jelenségek. Ha ezt megértjük, a beazonosított, fel nem oldott konfliktusok ismeretében, akkor legtöbbször tudunk is segíteni a megoldásban. 

Ars poeticám, hitvallásom egyben az orvosi esküm is

Én dr. Budai László Károly ünnepélyesen fogadom, hogy életemet az emberiség szolgálatára szentelem, esküszöm, hogy a legfőbb törvénynek tekintem a betegek testi-lelki gyógyítását, a betegségek megelőzését.

Az emberi életnek a fogamzástól kezdve megadom a legnagyobb tiszteletet. A betegek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartom, bizalmukkal nem élek vissza, és titkaikat haláluk után is megőrzöm.

Az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem.

 Nem engedem, hogy vallási, faji, pártpolitikai vagy társadalmi szempontok eltántoríthassanak a betegeimmel kapcsolatos kötelességeim teljesítésétől.

A betegek érdekében ismereteimet, tudásomat folyamatosan gyarapítom. Orvosi tudásomat pedig engem fenyegető veszély esetén sem használom az emberiség törvényeivel szemben.

Ezeket a fogadalmakat, ígéreteket ünnepélyesen, szabad akaratomból és legjobb segítő szándékból teszem és betartom.

Napfelkelte az út végén

Az új weblap margójára

Ezzel a megújított weblappal szeretném megkönnyíteni, élvezetesebbé tenni a Germán Gyógytudomány felfedezését és ugyanakkor olyan TUDÁSTÁRT is biztosítani, ami az EGÉSZSÉGmegőrzés terén más témákat is érint. Fontos tudnunk, hogy milyen vizet, táplálékot fogyasztunk, ugyanis a nem megfelelő táplálkozásból, hiánybetegségekből, mérgezésekből, sugárzásokból származó egészségkárosodások NEM TARTOZNAK BELE A GERMÁN GYÓGYTUDOMÁNY KERETEIBE! 

Egyben szeretnék olyan ÉBRESZTŐ gondolatokat is közölni, melyek szükségesek ahhoz, hogy új szempontok szerint tudjuk megítélni helyzetünket. A Tudástárban dokumentumok és videók is találhatóak ebben a témában

A VIDEÓ anyagok a GNM témák mellett (Webkonferencia anyagok, Riportok, Előadásanyagok) olyan elérhető filmeket, előadásokat is tartalmaznak, melyek a Léleképítő, Ébresztő és Egészségmegőrzés témákban segítenek hozzá forrásanyagokhoz. Remélem, hogy olyan örömmel fognak böngészni az új weblapban, amilyen örömmel dolgoztam ennek összeállításán!

küldetésünk

Azt hiszem, minden ember úgy gondolja, hogy az orvos küldetése a gyógyítás, a beteg ember testi, lelki támogatása abban, hogy meggyógyuljon! Rá kellett jönnöm a tapasztalataim alapján, hogy ebből a beteg nem zárható ki, nem lehet nélküle Őt magát meggyógyítani!

A BETEGSÉG A BETEG NÉLKÜL NEM GYÓGYÍTHATÓ!
Sőt nem szabad semmi olyat sem elkövetni a nagy megmentő “orvos” szerepében, amivel Ő, a beteg ember nem tud egyetérteni, ami oda vezet, hogy elveszti a bizalmát a segítőiben.

Tehát a bizalom egy alapvető kérdés ebben a folyamatban és pont ez kopott meg, sőt ez veszett el manapság. Ezen nem kell csodálkozni, hiszen ameddig nem látjuk be hogy az eddig alkalmazott terápiák nem voltak megfelelőek, sem bizalom gerjesztőek, nem hoztak valós megoldást a betegségek gyógyítására, addig semmi sem változik meg. Vagyis mindig az alapokat kell rendbe tenni és nem mindenféle újításokkal, félrevezető részinformációkkal fenntartani a helyzetet…

Az itt megnézhető riportban többek között arról is beszélek, hogy HOGYAN lehetséges minden betegséget, vagyis Értelmes Biológiai Különprogramot lezárni és folyamatosan megőrizni az egészséget! A riport FELIRATOZVA segíti a hallássérülteket is a megértésben!

dr. Budai László Károly

szabad foglalkozású orvos-természetgyógyász
életmódtanácsadó és Germán Gyógytudomány terapeuta

Skip to content